Бял трън

Бял трън – едногодишно или двегодишно бодливо растение . Стъблото е 20 – 150 см високо, право, неразклонено или слабо разклонено, почти голо.Приосновните листа са с дръжки, пересто наделени 25 – 50 см дълги и 12 – 25 см широки, голи. Стъбловите листа са по-дребни и по-слабо наделени, приседнали, стъблообхващащи; листните дялове завършват с жълтеникавобели, твърди, до 8 мм дълги бодли. Цветните кошнички са единични, 2,5 – 4 см в диаметър с обвивка от бодливи листчета. Всички цветове са тръбести, пурпурночервени. Плодосемките са продълговато яйцевидни, 6 – 8 мм дълги, лъскави, с хвърчилка от бели власинки. Цъфти юни – август.

Разпространение

Расте край пътища и огради като рудерално растение предимно в южните части на страната, но сравнително рядко.

Употребяема част

Използват се плодосемките (Fructus Silybi).

Химичен състав

Съдържат флавоноиди (флаванолигнани), слузни вещества, тлъсто масло, смоли и др.

Действие и приложение

Жлъчегонно, слабително,, тонизиращо.Плодосемките се прилагат при чернодробни заболявания и камъни в жлъчния мехур. Особено ценно е хепатопротективното им (предпазващо черния дроб) действие. Пo-рядко се назначават при хроничен бронхит. Понякога се използуват и листата освен при изброените заболявания и при хемороиди, високо артериално налягане, запек и др. Младите листа на растението се използуват като витаминозна пролетна салата. От плодосемките са получени препарати (силимарин и легалон) с хепатопротективно действие.

Начин на употреба

Плодосемките се дават по 1—2 г дневно в естествен вид или във воден или спиртен извлек. Листата са прилагат по 2-5 г дневно под формата на запарка.

Решения за вашия стартиращ бизнес

докоснете се до вълшебния свят на ботаникъл

Private Label Program

Програма, която Ви предоставя възможност за производство на чай, билки и подправки с Ваша собствена марка и с пожелан от...

Прочетете повече