Съдържание с таг:настинка и бронхит

Салвия

Салвията е полухраст със силно разклонени, гъсто облистени, четириръбести, сиво-зелени стъбла , високи 20 до 50 см. Листата са срещуположни, с дръжки, най-горните са приседнали, продълговати или ланцетни, 3 до 8 см дълги, с грапава повърхност, отдолу със силно изпъкнали жилки. Цветовете са събрани по 6 до 12 в прешлени на върха на клонките и […]

Ягода

Ягода е многогодишно тревисто растение, високо 30 см, с дълги пълзящи стъбла, леко окосмени, често вкореняващи се, с късо кафяво коренище. Листата са предимно приосновни, сложни, тройни, с дълги дръжки. Отделните листчета са яйцевидни и назъбени. Цветовете са бели, събрани в сьцветия, върху разклонени дръжки. Чашката е двойна, с по 5 листчета във всеки кръг. […]

Шипка

Шипката е храст с прави или извити стъбла, стигащи на дължина до 3 м и покрити с твърди, бодливи, сърповидно извити шипове. Цветоносните стъбла понякога са без шипове. Листата са нечифтоперести, с 5 до 7 яйцевидни, обратно яйцевидни или елипсовидни листчета. Размерите им са между 1,5 и 4 см по дължина и 1 до 2 см […]

Трънка

Растението трънка е силно разклонен бодлив храст, висок от 1 до 3 м, с тъмносива кора. Листата са елипсовидни до обратно яйцевидни, 2—4 см дълги, назъбени. Цветовете са бели, най-често единични, 1,5—2 см в диаметър, с 5-6 мм дълги дръжки. Чашката и венчето са петлистни, а тичинките са многобройни. Плодът е костилков, кълбовиден до елипсовиден, […]

Синчец

Синчец е тревисто едногодишно растение, високо до 1 м, с разклонено стъбло, покрито с власинки, които му придават белезникав цвят, с целокрайни, линейно ланцетни листа. Цветовете са сини, събрани в единични цветни кошнички, външните са фуниевидни, а вътрешните са тръбести. Цъфти в началото на лятото.

Ружа

Ружа е многогодишно сивозелено тревисто растение  с късо дебело коренище и дълги до 50 см белезникави корени. Стъблата са 60 — 150 см високи, цилиндрични, в долната част вдървенели. Листата са последователни, 5—15 см дълги, с дръжки, кадифено мъхести; долните и средните недълбоко три- или петделни, най-горните цели. Цветовете са бледорозови до почти бели, 2—3 […]

Резене

Растението резене е многогодишно или двегодишно растение  с 1 до 2,5 м високо, cилно разклонено стъбло. Листата са последователни, 3—4 пъти пересто насечени е линейно нишковидни до нишковидни крайни дялове. Съцветието е сложен сенник с диаметър 8—20 м, с 10—12 главни лъча, без обвивка в основата. Цветовете са жълти. Плодовете са 5—10 мм дълги и […]

Подбел

Подбел е многогодишно тревисто растение с тънко, дълго, разклонено коренище. През ранна пролет от коренището израстват 4—15 см високи, неразклонени стъбла, покрити с дребни, яйцевидно ланцетни, кафявочервени листчета. На върха на всяко стъбло се образува по една цветна кошничка, до 2 см в диаметър, с обливка от един ред листчета. Съцветиото легло е голо, без […]

Очанка

Очанка – eдногодишно тревисто растение с изправено, разклонено стъбло, високо 10—20 см, с яйцевидни, назъбени, приседнали листа, покрити с власинки. Цветовете са бели или бледорозови, с лилави жилки, дребни, приседнали в пазвите на листата. Чашката е звънчевидна, четириделна, венчето е с тръбица, по-дълга от чашката и двуустен отвор. Тичинките са 4. Плодът е многосеменна кутийка. […]

Мокреш

Мокреш – многогодишно тревисто растение, в основата с полегнало и вкореняващо се във възлите стъбло, нагоре възходящо до изправено, 10—60 см високо. Листата са нечифтоперести, с почти целокрайни, закръглени или широко елипсовидни листчета; долните листа са с 1—3, а горните — с 5—9 и повече листчета. Цветовете са бели, разположени на върха на стъблото в […]