Съдържание с таг:противовъзпалително

Салвия

Салвията е полухраст със силно разклонени, гъсто облистени, четириръбести, сиво-зелени стъбла , високи 20 до 50 см. Листата са срещуположни, с дръжки, най-горните са приседнали, продълговати или ланцетни, 3 до 8 см дълги, с грапава повърхност, отдолу със силно изпъкнали жилки. Цветовете са събрани по 6 до 12 в прешлени на върха на клонките и […]

Лепка

Лепка е многогодишно тревисто растение с 4-ръбесто стъбло и завити назад четинки по стъблото. Листата му са обратноланцетни, по 6 до 9 в прешлени, отдолу с четинки. Цветовете са бели, излизащи от пазвите на листата, събрани в сенниковидни съцветия. Венчето е дисковидно, с недоразвита чашка с 4 тичинки и долен яйчник. Плодът е сух разпукващ […]

Шипка

Шипката е храст с прави или извити стъбла, стигащи на дължина до 3 м и покрити с твърди, бодливи, сърповидно извити шипове. Цветоносните стъбла понякога са без шипове. Листата са нечифтоперести, с 5 до 7 яйцевидни, обратно яйцевидни или елипсовидни листчета. Размерите им са между 1,5 и 4 см по дължина и 1 до 2 см […]

Царевична коса

Царевична коса е едногодишно културно растение с право, неразклонено, до 3—4 м високо стъбло. Листата са линейни, с успоредно жилкуване. Цветовете са еднополови; мъжките са събрани във връхни метличести съцветия, а женските — в кочани, разположени по стъблото. Цъфти през лятото.

Полски хвощ

Полски хвощ е многогодишно тревисто растение  с дълго разклонено коренище и два вида надземни стъбла: пролетно и лятно. Пролетното стъбло е неразклонено, кафяво, безхлорофилно и на върха завършва със спороносно класче, съставено от щитовидни спорофили, по ръба на които се развиват спорангиите. След разсейване на спорите, пролетното стъбло отмира и от коренището се развива лятното […]

Слънчоглед

Слънчоглед е едногодишно тревисто растение с изправено, покрито с твърди четинки и изпълнено с мека сърцевина стъбло, високо до 2.5м. Листата са големи, с дълги дръжки, сърцевидни, последователни и окосмени.  Цветните кошнички са големи, разположени по върховете на стъблата, с едри, периферни, жълти езичести, безплодни цветове, а останалите са тръбести, хермафродитни, жълто- кафяви. Медоносно растение.

Синчец

Синчец е тревисто едногодишно растение, високо до 1 м, с разклонено стъбло, покрито с власинки, които му придават белезникав цвят, с целокрайни, линейно ланцетни листа. Цветовете са сини, събрани в единични цветни кошнички, външните са фуниевидни, а вътрешните са тръбести. Цъфти в началото на лятото.

Ружа

Ружа е многогодишно сивозелено тревисто растение  с късо дебело коренище и дълги до 50 см белезникави корени. Стъблата са 60 — 150 см високи, цилиндрични, в долната част вдървенели. Листата са последователни, 5—15 см дълги, с дръжки, кадифено мъхести; долните и средните недълбоко три- или петделни, най-горните цели. Цветовете са бледорозови до почти бели, 2—3 […]

Роза

Растението роза е храст. Стъблата и младите леторасли са покрити с шипове. Листата са сложни, текоперести, последователни, с прелистници, елипсовидни, със затворен връх, назъбени. Цялата листна дръжка е покрита със закривени към основата шипове. Цветовете са червени или розови и са разположени по няколко по върховете на стъблата в съцветие метлица. Чашката е неопадваща, 5-листна, […]

Резене

Растението резене е многогодишно или двегодишно растение  с 1 до 2,5 м високо, cилно разклонено стъбло. Листата са последователни, 3—4 пъти пересто насечени е линейно нишковидни до нишковидни крайни дялове. Съцветието е сложен сенник с диаметър 8—20 м, с 10—12 главни лъча, без обвивка в основата. Цветовете са жълти. Плодовете са 5—10 мм дълги и […]